Hosted Email Exchange

Hosted Email Exchange

email email

Sistemi e-mail Exchange Server është i perdorur nga kompanite me të medha nëpër botë.
Eshtë një sistem i cili është  i sigurte, fleksibel në perdorim si dhe mjaft ekonomik. Planet qe interweb.al sh.p.k. ofron, jane të studiuara sipas nevojave të tregut dhe të cdo konsumatori per perdorim  personal dhe  biznes.
Cdo plan ka të perfshire backup automatik të cdo mailboxi, garantim të lidhjes 100% si dhe fleksibilitet në menaxhimin e përdoruesve.
Sistemi është i ndertuar nga “servera redundant”. Cdo hallke e sistemit eshte e dublikuar qe ne rast te ndonje problemi te mundshem sistemi te jete online. Kjo deri ne zevendesimin e pajisjes se demtuar. Garancia per kete sistem eshte 100%, dhe nuk ka per asnje moment renie.
Cdo mailbox qe ne ofrojme per klientin eshte me hapesire dhe trafik te pa-limituar.

Disa nga avantazhet  e sistemit Exchange E-Mail kundrejt sistemeve POP/IMAP jane
Akses nga smartphone/tablet:

Sot e-maili ne levizje nuk eshte me nje luks, ai eshte kthyer ne nje domosdoshmeri per cdo njeri. Ky sistem ofrohet ne cdo aparat celular, tablet pa asnje limitim. Perdoret ne cdo sistemin operimi te celulareve duke filluar qe nga Blackberry OS, iOS (iPhone), Windows Phone etj.

Kalendari dhe Kontaktet :

Sinkronizim total ndermjet te gjitha pajisjeve si ne Microsoft Outlook ashtu dhe ne webmail. Mos humbisni asnje takim apo numer kontakti ne rast se nderroni telefonin apo konfigurimin.

Te dhenat te ruajtura ne server:

Emailet, Kontaktet, Kalendari, Detyrat, ruhen ne serverin qendror. Cdo gje sinkronizohet automatikisht ne cdo paisje.

Kalendare dinamike:

Te gjithe punonjesit, mund te aksesojne, editojne, te perpilojne te dhena ne nje kalendar dinamik. I aksesueshem nga te gjithe personat ne menyre dinamike dhe te garantuar sipas lejeve te secilit person. Kalendari eshte i aksesueshem ne rrjet dhe ne celulare/tablet.

Detyra (Tasks):

Te gjithe koleget mund te kene akses ne nje liste detyrash qendrore. Mund te shperndahet ndermjet tyre dhe te sinkronizohet automatikisht ne paisjet e te gjitheve.

Shperndarje Dinamike Kontaktesh:

Listat e kontakteve mund te ruhet dhe te modifikohet cdo moment. Te gjithe modifikimet pasqyrohen ne kohe reale ne te gjithe paisjet qe kane te drejte per te pare keto lista. Kjo eshte nje zgjidhje shume here me e sigurte se cdo liste tjeter e ruajtur lokalisht e cila mund te demtohet dhe te humbase.

Arkive:

Te gjitha te dhenat ruhen dhe arkivohen, shoqeruar  me back up automatik nga vete sistemi.

Antispam:

Sistem i sofistikuar antispam i ofruar nga McAfee, i cili realizon kontrole te herepashershme mbi emailet  spam. Te gjitha te dhenat e arkivuara jane te mbrojtura nga nje sistem back up.

Opsione te avancuara:

Kerkese per terheqje e-maili ne rast se e dergoni gabimisht tek nje person. “Out of Office Autoreply” e vendosur ne nje paisje dhe e reflektuar ne te gjitha paisjet tuaja per aktivizm/c’aktivizim me te thjeshte.

Foldera publike:

Mundesi krijimi i folderave publike ne te cilet hidhen materiale dhe secili koleg mund te ruaje dokumenta dhe ti perpunoje se bashku me koleget e tjere.

Akses nga Outlook Web:

Emailet mund te perdoren nga nje internet web browser i cili ka te njejtin nderfaqe identike si Outlook ne kompjuterin tuaj.