Në ditët e sotme, ku teknologjia e informacioni ka ecur me hapa shume të mëdhenj, e të shpejtë, faqet e internetit kërkojnë dedikim dhe përkushtim për të qënë gjithmonë të azhornuara. Informacioni i freskët, foto profesionale, update të kodit të faqes e shume elementë të tjerë, janë të domosdoshëm dhe jetësor për faqen e internetit.

Pavarësisht sistemit që përdor faqja e internetit, WordPress, Joomla, Bootstrap ose custom code gjithmonë kërkohet që një faqe webi dhe shërbimi i hostimit të azhornohen sa herë duhet, të mbrohen nga rreziqet e internetit dhe sfidat e ekraneve moderne të smartphone dhe tabletave.

Ne kemi zgjidhjen për mirëmbajtjen e faqes tuaj. Mund ta realizojmë azhornimin sa herë ju duhet ose mund ta përditësojmë sipas frekuencave të ndryshme. Nëse faqja juaj kërkon një përditësim të rastit apo ndryshime të vazhdueshme javore, ne kemi një zgjidhje për të mbajtur faqen tuaj up-to-date dhe me përmbajtje të freskëta.

Mirëmbajtja ofron backup të gjithë faqes suaj, për të mos humbur asnjë material dhe email, azhornim të përditshëm, editim në kod të moduleve të ndryshme, azhornime sigurie sa herë kërkohen. Interëeb.al ka një experience mjaft të gjerë me mirembajtjet e faqeve, pasi kemi shume institucione shtetërore dhe portale që mirambahen nga stafi ynë.

//www.interweb.al/wp-content/uploads/2019/09/interweb-logo-icon.png