MY POS nga interweb.al

Produkti me i ri nga shoqeria jonë

Interweb.al shpk ofron gjithmonë shërbimet më të mira, duke menduar për të lehtësuar aktivitetin tuaj.

Duke parë nevojat e tregut po shkojne drejt dixhitalizimit, u fokusuam për t’ju sjellë një produkt të ri.  My POS është programi më i ri te cilin, interweb.al shpk ofron.

Është një program i cili ju ndihmon për të mbajtur online inventarin e barit, dyqanit, fabrikes ( dhe jo vetëm ). Ky program ju lejon të shtoni artikuj. Me cmimet e tyre, të krijoni nje inventar dinamik, të regjistroni hyrje/dalje në aktivitetin tuaj.

Gjithashtu programi ofron mundësinë të lidhet me cdo kase fiskale dhe të nxirrni bilance të ndryshme.

Tashme kur cdo gjë është kaq e thjeshtë nuk keni pse të shpenzoni në metoda alternative dhe të kushtueshme. My POS ka një kosto e cila justifikon dobinë e madhe të këtij programi në një aktivitet qe ka shitje ose produkte. Mirëmbajtja e programit është shumë e thjeshtë dhe përdorimi i tij akoma më i thjeshtë. Për më shumë shikoni screenshotet:

Faqja e Administrimit

Tek kjo faqe kryhen gjithë veprimet administrative të Programit, Kjo faqe ndahet në tre menu kryesore

  1. Personalizo
  2. Shpenzime
  3. Raportet
my pos
my pos nga interweb.al
1

Konfigurime


♦  Editon programin sipas biznesit tuaj.
♦  Në foto shfaqen settings të pergjithshme te programit

my pos nga interweb.al
2

Magazinat


♦  Modifikon programin sipas biznesit tuaj.

my pos nga interweb.al
3

Personalizo Artikujt


♦  Menuja e parë (Personalizo) personalizon programin sipas biznesit tuaj.
♦  Artikujt (Ketu hidhen artikujt e menuse)
♦  Tek Menu kemi tre perberes e Menuse , si Kategorite e menuse , Artikujt e menuse , si dhe perberesin e artikujve.

my pos nga interweb.al
4

Mundësi User


♦  Modifikimi sipas kerkeses suaj
♦  Modifikim i Punonjësit (Shtohen , modifikohen punonjësit sipas tipit të punonjësit

my pos nga interweb.al
5

Personalizo Ambientet


♦  (Personalizo) personalizon programin sipas biznesit tuaj.
♦  Këtu personalizojmë Ambientet (Personalizohen vendi ku do punohet, si kasa, printerat, Tavolinat e ambientit)

my pos nga interweb.al
6

Personalizim i Furnitorëve


♦ Personalizon programin sipas biznesit tuaj.
♦  Këtu personalizojmë Furnitorët

my pos nga interweb.al
7

Personalizim i Klientëve


♦  Personalizon programin sipas biznesit tuaj.
♦  Këtu personalizojmë Klientet (Shtohen klientet preferenciale)

Shpenzime

Tek kjo faqe kryhen gjithe veprimet administrative te Programit, Kjo faqe ndahet ne tre menu kryesore

  1. Personalizo
  2. Shpenzime
  3. Raportet
my pos

Raportet ndahen ne 4 pjese:
my pos nga interweb.al

♦  Raporte ndahen 4 pjese kryesore

♦  Xhiro / Shitje : Kemi Raportin e shitjeve me filtrate perkates te dative, ores , punonjesve , magazinave, dhe tipit te pagesave.

my pos nga interweb.al

Shpenzim Furnizim ( shfaqim raportin e shpenzimeve sipas magazinave)

my pos nga interweb.al

Bilanci


Faqja e Punonjësit (kamarierit)
Faqja e kamarierit perbehet ne dy pjese kryesore
my pos nga interweb.al

Harta e tavolinave në ambientin që ky punonjes u shërben klientëve.

my pos nga interweb.al

Raportet e turnit si dhe raporti total i xhiros.


Proçesi i punës
my pos nga interweb.al

Kamarieri klikon mbi tavolinën në të cilën do shërbeje , dhe më pas shfaqet menuja me kategoritë dhe artikujt përkatës. Duke klikuar mbi kategoritë filtrojmë artikujt e kategorive

my pos nga interweb.al

Duke klikuar mbi artikujt , i hedhim në fature.
Për të nxjerrë faturën kemi dy opsione “Printo & Mbyll”i cili printon fature dhe e mbyll porosinë dhe opsionin “Printo & Ruaj” i cili printon faturën dhe ruan porosinë tavolinës perkatëse për t’i dhënë totalin e porosive në fund kur mbyllim tavolinën.

my pos nga interweb.al

Në fund të turnit , punonjësi (kamarieri) shkon te faqja faturat e mia dhe mbyll turnin , me butonin “paguaj xhiron”.

//www.interweb.al/wp-content/uploads/2019/09/interweb-logo-icon.png