30 faqet e internetit me te bukura te vitit 2014

Ka qene nje vit shume dinamik per faqet e internetit. Dizejnatoret e faqeve te internetit jane adoptuar me teknologjite e reja dhe me epoken e re te dnertimit te websiteve dhe koncepte te reja innovative, origjinale dhe unike jane krijuar.  HTML 5 dhe CSS3 (cascading style sheets) jane bere shume te perdorshme ne dobi te ndertimit ten je faqeje internet futuriste dhe shume te vecante ne praktikat e reja te websiteve Me poshte jane 30 faqet e internetit me origjinale dhe me te bukura te 2012. Read more

//www.interweb.al/wp-content/uploads/2019/09/interweb-logo-icon.png