Reklamat në Google vs Facebook. Kush e fiton këtë përballje ?

Marketimi online është një mënyrë mjaft efektive për t’i sjellë klientë të rinj një biznesi, që në të shumtën e rasteve realizohet me anë të Google AdWords që kryeson në tregun e motorëve të kërkimit, apo Facebook Ads që është lider i social media. Continue reading “Reklamat në Google vs Facebook. Kush e fiton këtë përballje ?”