5 mënyra të thjeshta për tu mbrojtur nga emailet SPAM

Posta elektronike ose emaili është një nga kanalet më të lehta dhe të përdorshme.  Mund të transferojmë informacione dhe të ndajmë të dhëna me të tjerët. Megjithatë, është gjithashtu e zakonshme të marrësh informacione ose emaile që përmbajnë bashkangjitje të dëmshme. Sidomos kur ke një email biznesi me domain .al ose .com Continue reading “5 mënyra të thjeshta për tu mbrojtur nga emailet SPAM”