Efekti i ngjyrave ne websitin tuaj

Përzgjedhja e ngjyrave është e një rëndësie të vecantë. Per sa i përket procesit të dizenjimit dhe marketimit të faqës së biznesit tuaj në internet (websit-i). Ngjyrat dhe tonalitët e tyre krijojnë efekte të ndryshme emocionale në psikologjinë e vizitorit të faqes.  Ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në shkallën e shikueshmërisë dhe suksesin e biznesit tuaj në internet. Në artikullin e mëposhtëm listohen disa prej ngjyrave kryesore dhe efektet përkatëse që ato mund të shkaktojnë: Continue reading “Efekti i ngjyrave ne websitin tuaj”