Voice over IP (VoIP) është një metodologji dhe grup i teknologjive për ofrimin e komunikimit me zë dhe seanca multimedia mbi Internet Protocol (IP) e rrjeteve. VoIP ka dhe shume emërtime të tjera si telefoni IP, telefonia Internet, telefoni broadband, dhe telefon sherbimi broadband. Telefonia Internet termi i referohet në mënyrë specifike për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve (zëri, faks, SMS, zë-mesazheve) në rrjetin internet, në vend rrjetit telefonik (PSTN). Hapat dhe parimet e përfshira në origjinë thirrjeve telefonike VoIP janë të ngjashme me telefoninë tradicionale dixhitale dhe të përfshijë sinjalizimet, setup channel, dixhiitalizimi i sinjaleve analoge zë, dhe encoding.

Në vend që të transmetohet në një rrjet me qarqe, informacioni dixhital është i paketuar dhe transmetimi ndodh si pakete IP mbi një rrjet shkëmbim të të dhënave. Transmetimi i tillë përfshin konsiderata të kujdesshme në lidhje me menaxhimin e burimeve të ndryshme nga kohë-ndarje multiplexing (TDM) rrjete. Ofruesit e hershme të shërbimeve të VoIP kane ofruar modele të biznesit dhe zgjidhje teknike që pasqyruan arkitekturën e rrjetit telefonik tradicional. Ofruesit e brezit të dytë, si Skype, kanë ndërtuar rrjetet e mbyllur për bazat private të përdoruesve, duke ofruar shërbim falas (por dhe me pagesë)
Ajo që ne ofrojmë:

voip

Ajo që ne ofrojmë :

  • Zgjidhje me kosto efektive
  • Hoste vetjake ose cloud servers Asterix
  • Konfigurime server VOIP
  • Servers te sigurte për të ofruar trafik të ekuilibruar dhe gjithmonë Online
  • Full Setup “Call Center” duke përfshirë blerjen server, konfigurimit dhe trajnim